MICHAEL PTE

DU HỌC | ĐỊNH CƯ | VIỆC LÀM

Các Khoá Học

uc dai loi

ÚC ĐẠI LỢI

Lựa chọn cuộc sống thông minh

pte_30

PTE 30

Mục tiêu đầu ra: PTE 30

PTE INTENSIVE

Mục tiêu đầu ra: PTE 30 - 50

unlimited

PTE UNLIMITED

Mục tiêu theo nguyện vọng người học

Đội Ngũ Quản Lý

MICHAEL TÂM NGUYỄN

FOUNDER - Thạc Sĩ

Lien Le

Customer Relationship

Thong Lu

Academic Consultant

Chúng Tôi Là Ai

Michael PTE được thành lập bởi Thạc Sĩ Michael Tâm Nguyễn với mục tiêu mang lại thông tin, cơ hội học tập và làm việc tại nước ngoài đến với đông đảo mọi người. Giúp mọi người định hướng cụ thể đường đi, mục tiêu và cách thức để xin PR cũng như định cư tại nước ngoài.

Cách hoạt động chính bao gồm: Giảng dạy chứng chỉ tiếng anh PTE, cung cấp thông tin du học – việc làm – định tại nước ngoài.

THÔNG TIN

Đăng Ký Khoá Học

Úc Đại Lợi

 • Lớp Học Online
 • Tham gia cùng đội nhóm
 • Trang bị tất cả những kiến thức trước và sau khi đến Úc
 • Tips & Chiến lược làm việc, sinh sống, đầu tư tại Úc
 • Mỗi tháng trò chuyện trực tiếp cùng Ths. Michael Tâm Nguyễn

PTE 30

Mục tiêu 30
 • Lớp Học Online với Giảng viên trong 1 tháng
 • Truy cập ngân hàng đề tủ trong 1 tháng
 • Mocktest & Review 1:1
 • Tips & Chiến lược làm bài
 • Training ÚC ĐẠI LỢI với Ths. Michael Tâm Nguyễn

PTE Intensive

Mục tiêu 30-42
 • Lớp Học Online với Giảng viên trong 3 tháng
 • Truy cập ngân hàng đề tủ trong 3 tháng
 • Mocktest & Review 1:1
 • Tips & Chiến lược làm bài
 • Training ÚC ĐẠI LỢI với Ths. Michael Tâm Nguyễn

PTE Unlimited

Mục tiêu 30-90
 • Lớp Học Online với giảng viên trong 1 năm
 • Truy cập ngân hàng để tủ trong 1 năm
 • Mocktest & Review 1:1
 • Tips & Chiến lược làm bài
 • Traning ÚC ĐẠI LỢI với Ths. Michael Tâm Nguyễn

THÔNG TIN LIÊN LẠC

Scroll to Top