Khoá Học PTE Intensive

PTE Intensive

  • Mục tiêu PTE 50 - 79 điểm
  • Phù hợp cho đối tượng học sinh, người đi lao động, định cư
  • Lớp Học Online với Giảng viên trong 3 tháng
  • Truy cập ngân hàng đề tủ trong 3 tháng (sau 3 tháng mua gói tài khoản truy cập 450-650k/tháng)
  • Tips & Chiến lược làm bài
  • Mocktest & Review 1:1
  • Training ÚC ĐẠI LỢI với Ths. Michael Tâm Nguyễn
Scroll to Top