Khoá Học PTE UNLIMITED

PTE Unlimited

  • Mục Tiêu PTE theo nhu cầu của học viên
  • Phù hợp với học viên muốn đạt kết quả PTE cao và hiệu quả nhất
  • Lớp Học Online với Giảng viên trong 1 năm
  • Truy cập ngân hàng để tủ trong 1 năm (sau 1 năm mua gói tài khoản truy cập 450-650k/tháng)
  • Tips & Chiến lược làm bài
  • Mocktest & Review 1:1
  • Traning ÚC ĐẠI LỢI với Ths. Michael Tâm Nguyễn
Scroll to Top